משיכת כספים

משיכת כספים

גו פורקס מברכת אותך על בקשתך למשיכת כספים
אנו נמלא את בקשתך למשיכת הכספים בצורה הבטוחה ביותר שניתן ובתוך 10-7 ימי עסקים
גו פורקס אינה גובה כל עמלה בגין משיכת הכספים

אפשרויות המשיכה הן כדלקמן:
משיכה לכרטיס האשראי הינה עד גובה ההפקדה בלבד רווחים יעברו לחשבון בנק ע"ש בעל חשבון המסחר
משיכה בהעברה בנקאית מבוצעת לחשבון הבנק ממנו הופקדו הכספים

הערות חשבות
**בקשה למשיכת כספים לא תכובד על ידי גו פורקס במידה ולא יתקבל טופס משיכת כספים תקין וחתום על ידי בעל החשבון ו/או כלל הטפסים הנדרשים לפתיחת והפעלת חשבון כגון תעודת זהות או דרכון, הוכחת כתובת והצהרת לקוח תקינה
*המוטב חייב להיות בעל חשבון המסחר (או אחד מבעלי החשבון במקרה של חשבון משותף) בגו פורקס
*הכספים יועברו ככלל לחשבון הבנק או לכרטיס האשראי מהם התקבלו
*במידה ותרצה למשוך רק חלק מהכספים בחשבון המסחר שלך תוכל לבצע זאת מבלי לסגור עסקאות פתוחות בחשבון המסחר שלך אך גו פורקס אינה אחראית להפסדים שעלולים להתרחש בעקבות הקטנת רמת הבטחונות בחשבונך
*במידה ותבחר לסגור את חשבון המסחר עליך לסגור את כל העסקאות הפתוחות בחשבונך בטרם משיכת הכספים
*ניתן להעביר כספים מחשבון מסחר אחד לאחר בתנאי ששתיהם שייכים לאותו הבעלים ובתנאי כי התקבלה בקשה בכתב לא ניתן לבצע העברה בין חשבונות בבעלות זהה בטלפון או בעל פה לא תגבה עמלה בגין פעולה זו
*לא ניתן למשוך כספים לצד שלישי
כיצד אני מושך כספים מחשבוני בגו פורקס?
1.הורד את טופס המשיכה
2.מלא את השדות הרצויים בטופס
3.שלח את הטופס אלינו במייל או בפקס